Mieli pacientai, kovo mėnesio pirmąją savaitę Garliavos procedūrinis kabinetas dirbs tik pirmadienį ir trečiadienį.

Kokybės politika

UAB „Baltic Medics“ – moderni ir patikima įmonė, teikianti pirmines, antrines sveikatos priežiūros ir medicinos laboratorines paslaugas, atitinkančias teisės aktų ir tarptautinio standarto LST EN ISO 15189:2013 reikalavimus, juridiniams ir fiziniams asmenims, nuolat besirūpinanti pacientais, užsakovais ir įmonės darbuotojais.

Teikdama savalaikes kompleksines, prieinamas, kokybiškas ir kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas siekia patenkinti pacientų, užsakovų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, lūkesčius ir teises.

Įmonė nuolat gerina teikiamų paslaugų kokybę, darbo aplinkos sąlygas ir techninę bazę, diegia naujus gydymo ir tyrimų metodus, stiprina kokybės sistemos valdymą bei užtikrina rezultatų savalaikiškumą, objektyvumą ir patikimumą.

Įmonės kokybiško darbo sėkmė – etiški, kompetentingi, gerą profesinę patirtį turintys darbuotojai, kurie nuolat kelia savo kvalifikaciją dalyvaudami vidiniuose ir išoriniuose mokymuose, konferencijose.

Įmonės vertybės: orientacija į pacientą, profesionalumas, atsakomybė,  komandinis darbas,  atvirumas idėjoms ir pokyčiams,  patikimumas, nuolatinis tobulėjimas, etika ir pagarba bei lyderystė.

Įmonė skiria nuolatinį dėmesį visų procesų ir rizikų, įskaitant sveikatos priežiūros veiklos, klinikinę, žmogiškojo faktoriaus, strateginę, finansinę, teisinę, technologijų ir pavojų rizikas, valdymui, kad būtų išvengta nepageidaujamų įvykių ir užtikrinama nuolatinė teikiamų paslaugų atitiktis ir saugumas.   

Vizija – moderni, patikima, pirmaujanti Vakarų Lietuvoje asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti aukščiausios kokybės daugiaprofilines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Misija – teikti kokybiškas, saugias, prieinamas, mokslu ir naujomis technologijomis grįstas pirmines ir specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinančias kiekvieno paciento ir darbuotojo poreikius bei lūkesčius, skatinti sveikatinimą siekiant pagerinti visuomenės sveikatą.

UAB „Baltic Medics“ ilgalaikiai kokybės tikslai:

  • užtikrinti kokybės vadybos sistemos atitiktį tarptautinio standarto LST EN ISO 15189:2013 reikalavimams;
  • tenkinti pacientų, užsakovų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, teikiant savalaikes ir kokybiškas paslaugas;
  • užtikrinti, kad kiekvienas užsakovas saugiai ir oriai jaustųsi, nuolat pasitikėtų įmonės tyrimų rezultatais ir konfidencialumu;
  • skatinti įmonės darbuotojų komandinį darbą, iniciatyvumą, atvirumą idėjoms ir pokyčiams, etiką, toleranciją ir pagarbą, nuolatinį kompetencijos tobulinimą ir atsakomybę;
  • užtikrinti, kad personalas nepatirtų netinkamo vidinio ir išorinio komercinio, finansinio ar kitokio spaudimo, galinčio paveikti įmonės teikiamų paslaugų kokybę ir veiklos vientisumą;
  • įvertinti ir pripažinti darbuotojų nuopelnus ir indėlį į užsakovo ir paciento sveikatą, bei skatinti  siekti kuo aukštesnių rezultatų;
  • užtikrinti veiklos vientisumą, nuolat diegti naujus patikimus tyrimus ir diagnostikos metodus, gerinti rezultatų kokybę;
  • būti lydere laboratorinių tyrimų ir sveikatos paslaugų teikimo srityse bei patikima partnere.

„Kokybė niekada nėra atsitiktinumas; ji visada yra aukštų tikslų, nuoširdžių pastangų, protingos krypties ir meistriško vykdymo rezultatas; tai reiškia išmintingą pasirinkimą iš daugelio alternatyvų”.

 – William A. Foster.

NAUJAS akreditavimo pažymejimas

Klauskite ir Jums atsakys laboratorinės medicinos gydytojas!

Daugiau rezultatų

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Prenumeruokite naujienlaiškį

Gaukite specialius pasiūlymus ir naujienas pirmieji!