Kokybės politika

UAB „Baltic Medics“ – moderni ir inovatyvi įmonė, teikianti pirmines, antrines sveikatos priežiūros ir medicinos laboratorines paslaugas, atitinkančias teisės aktų, tarptautinio standarto LST EN ISO 15189:2013 ir Europos standarto LST EN 15224:2017 reikalavimus, juridiniams ir fiziniams asmenims, nuolat besirūpinanti pacientais, užsakovais ir įmonės darbuotojais.

Teikdama prieinamas, kokybiškas, kvalifikuotas ir kompleksines sveikatos priežiūros paslaugas siekia patenkinti užsakovų, pacientų ir suinteresuotųjų šalių poreikius bei lūkesčius.

Įmonė nuolat gerina teikiamų paslaugų kokybę, darbo aplinkos sąlygas ir techninę bazę, diegia naujus gydymo ir tyrimų metodus, stiprina kokybės sistemos valdymą bei užtikrina rezultatų objektyvumą ir patikimumą.

Įmonės kokybiško darbo sėkmė – etiški, kompetentingi, gerą profesinę patirtį turintys darbuotojai, kurie nuolat kelia savo kvalifikaciją dalyvaudami vidiniuose ir išoriniuose mokymuose, konferencijose.

Įmonė skiria nuolatinį dėmesį visų procesų valdymui, klinikinės rizikos valdymui, kad būtų išvengta nepageidaujamų įvykių tikimybės, valdomos rizikos ir užtikrinta nuolatinė teikiamų paslaugų atitiktis.

Vizija – būti inovatyvia, teikiančia saugias ir patikimas, naujausius Europos standartus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, turinčia gerą vardą ir pasitikėjimą užsakovų, pacientų, suinteresuotųjų šalių, partnerių rate.

Misija –  užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas pacientams ir visiems paslaugų užsakovams, nuolat tobulinant įmonės veiklą. Visada būti ir išlikti modernia ir lanksčia, prie laikmečio pokyčių mokančia derintis įmone, padedančia spręsti su žmonių sveikata susijusias problemas, išsaugodama pacientui pagarbą ir orumą.

UAB „Baltic Medics“ ilgalaikiai kokybės tikslai:

  • užtikrinti kokybės vadybos sistemos nuolatinę atitiktį tarptautinio standarto LST EN ISO 15189:2013 ir Europos standarto LST EN 15224:2017 reikalavimams;
  • tenkinti užsakovų, pacientų ir suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, teikiant savalaikes ir kokybiškas paslaugas;
  • užtikrinti, kad kiekvienas užsakovas saugiai ir oriai jaustųsi, nuolat pasitikėtų įmonės tyrimų rezultatais ir konfidencialumu;
  • skatinti įmonės darbuotojų iniciatyvumą, atvirumą, toleranciją, kompetencijos tobulinimą ir praktinių įgūdžių ugdymą;
  • užtikrinti, kad personalas nepatirs netinkamo vidinio ir išorinio komercinio, finansinio ar kitokio spaudimo, galinčio paveikti įmonės teikiamų paslaugų kokybę;
  • įvertinti ir pripažinti darbuotojų nuopelnus ir indėlį į užsakovo ir paciento sveikatą, bei skatinti  siekti kuo aukštesnių rezultatų;
  • užtikrinti veiklos vientisumą, nuolat diegti naujus tyrimus ir tyrimo metodus, gerinti rezultatų kokybę, būti lydere ir patikima partnere.
akreditavimo-pazymejimas
sertifikatas-1

Klauskite ir Jums atsakys laboratorinės medicinos gydytojas!

DOVANOS perkantiems internetu!

Įsigijus bet kuriuos tyrimus ar tyrimų paketus, kurių suma mažesnė nei 40€ dovanų gausite Šlapimo rūgšties tyrimą! Perkant tyrimus, kurių suma didesnė nei 40€, dovanų gausite Feritino tyrimą! Akcija galioja sausio mėn.