Mieli pacientai, kovo mėnesio pirmąją savaitę Garliavos procedūrinis kabinetas dirbs tik pirmadienį ir trečiadienį.

Prekių pirkimo–pardavimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Baltic Medics“, įmonės kodas 302449178, buveinės adresas Žolynų g. 45-12, Klaipėda, adresas korespondencijai Taikos pr. 48B, LT-91213 Klaipėda, kontaktinis tel. Nr.  +37069967941, elektroninis paštas info@medtest.lt (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje https://medtest.lt/ (toliau – e-parduotuvė).

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos teikiant užsakymus ir (ar) sudarant sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (toliau – „Sutartis“) e-parduotuvėje. Prieš sutarties sudarymą ar užsakymo pateikimą būsimam Pirkėjui rekomenduojame atidžiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Prekių užsakymas ar sutarties sudarymas bus galimas tik patvirtinus, kad Pirkėjas su Taisyklėmis susipažino, jas suprato ir su jomis sutinka.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus, informuodamas apie tai Pirkėją e-parduotuvės tinklalapyje.

1.4.  E-parduotuvėje prekes užsisakyti gali:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. juridiniai asmenys;

1.4.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, kartu patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje e-parduotuvėje.

 1. Asmens duomenų apsauga.

2.1. E-parduotuvėje prekes užsisakyti Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas e-parduotuvėje – įvesdamas registracijos formoje prašomus duomenis;

2.1.2. be registracijos – įvesdamas užsakymo formoje prašomus duomenis.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi sutarčių sudarymo ir aptarnavimo Pardavėjo e-parduotuvėje tikslu ir Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą. Svarbiausi duomenų subjekto asmens duomenų apsaugos principai yra išdėstyti Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politikoje, su kuria Pirkėjui siūlome atidžiai susipažinti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas e-parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis, prašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti sustabdyti jų tvarkymą ar sunaikinti, jei jo asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų, taip pat nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.

 1. Prekės

3.1 Prekės, kurias galima įsigyti e-parduotuvėje yra pateikiamos e-parduotuvės nuorodoje https://medtest.lt/

 1. Pirkėjo teisės, atsakomybė ir įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas turi teisę užsisakyti prekes e-parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios e-parduotuvės nuorodose pateiktoje informacijoje nurodyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis e-parduotuve ir nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti jos darbui ar veiklai.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmens duomenų teisingumą.

4.4. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo prie e-parduotuvės duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo duomenimis, už šio asmens veiksmus yra atsakingas Pirkėjas.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti prisijungimo duomenų trečiosioms šalims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai Pardavėją e-parduotuvėje nurodytu  Pardavėjo el. paštu.

4.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.8. Užsakydamas ir gavęs Prekę, Pirkėjas privalo įsitikinti ir patikrinti, ar Prekė tikrai yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

4.9. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

 1. Pardavėjo teisės, atsakomybė ir įsipareigojimai.

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas atsakingas už e-parduotuvėje pateiktos informacijos teisingumą.

5.3. Pardavėjas atsakingas už e-parduotuvėje Pirkėjo įsigytų prekių pristatymą Pirkėjui šiose Taisyklėse nurodyta tvarka.

5.4. Pardavėjas neatsako už padarinius, jeigu Pirkėjas registracijos ar prekių užsakymo formoje nepateikia tikslių asmens duomenų  arba pateikti duomenys yra neteisingi.

5.5. Pardavėjas neatsako už informaciją ar vykdomą veiklą kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų, kurių nuorodos yra patalpintos e-parduotuvėje bei tų tinklalapių neprižiūri ir nekontroliuoja.

5.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.7. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje.

 1. Prekių užsakymas ir atsiskaitymas.

6.1.  Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka Pirkėjas pateikia užsakymą.

6.2. Prieš užsakymo pateikimą vykdymui Pardavėjas suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas. Kiekviename užsakymo teikimo etape siūloma Pirkėjui patikrinti į užsakymą surašytą informaciją.

6.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, e-parduotuvėje suformavęs užsakymą, nurodęs Pirkėjo vardą (lotyniškomis raidėmis) elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

6.4. Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

6.5. Paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką su įsigytų prekių kuponu. Kuponas galioja 2 mėnesius nuo kupono pardavimo datos ir galioja visuose „UAB Baltic Medics“ procedūrų kabinetuose/klinikose. Pirkinių kuponas turi būti pilnai išnaudojamas vieno apsilankymo metu vienam asmeniui, nepriklausomai nuo įsigytų tyrimų ar tyrimų programų kiekio. Priešingu atveju, kiekvienas kraujo paėmimas apmokestinamas pagal faktą ir už jį atsiskaitoma prieš procedūrą.

6.6. Dovanų kuponais su pinigų verte galima padengti visus tyrimus, tyrimų programas ir paslaugas fiziniuose padaliniuose.

6.7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

6.8.  Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis.

6.9.  Dėl svetainėje įvykusių techninių klaidų įsigijus tyrimus ar paslaugas kitokia kaina nei numatyta UAB „Baltic Medics“ patvirtintame kainyne pardavėjas pasilieka teisę tyrimų ar paslaugos neatlikti ir grąžinti pinigus už klaidingą pinigų sumą nusipirktus tyrimus.

 1. Atsiskaitymo tvarka

7.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

7.1.1. naudodamasis elektronine bankininkyste;

7.1.2. banko kortele;

7.1.3. Paysera;

7.1.4. PayPal;

7.1.5. pasinaudojus UAB „SB lizingas“paslaugomis;

7.1.6. GF lizingas paslaugomis.

7.2. Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje sąskaitoje -faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

7.3.  Pirkėjui pasirinkus 7.1.1. punkte nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir anuliuoti užsakymą.

 1. Prekių pristatymas

8.1 Prekės laikomos pristatytos ir užsakymas įvykdytas, kai Prekė (kuponas) išsiunčiama Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 1. Komunikacija ir rinkodara.

9.1. Pardavėjas savo nuožiūra e-parduotuvėje gali vykdyti akcijas.

9.2. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjui jo kontaktiniais duomenimis, nurodytais registracijos ar prekių užsakymo formoje.

9.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui e-parduotuvėje nurodytais  Pardavėjo kontaktiniais duomenimis.

9.4. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo negautus pranešimus, esant paslaugų tiekėjų teikiamų paslaugų ryšio ar kitokiems sutrikimams.

 1. Sutarties atsisakymas

10.1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, per keturiolika dienų nuo Sutarties sudarymo dienos atsisakyti nuotolinės Sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos Sutarties, išskyrus šiais atvejais:

10.1.1. Kai Pirkėjas Prekę įsigyja atvykęs tiesiogiai pas Pardavėją (t. y. atvykęs į jo prekybos patalpas) ir nėra sudaroma nuotolinė sutartis ar ne prekybos patalpose sutartis;

10.1.2. Kai sudarytos nuotolinės sutartys ar ne prekybos patalpose sudarytos sutartys, nurodytos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje.

10.3. Nusprendęs nutraukti nuotolinę ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį, Pirkėjas privalo apie tai pranešti Pardavėjui, siųsdamas laisvos ar nustatytos formos pranešimą adresu Taikos pr. 48B, LT-91213 Klaipėda arba elektroniniu paštu info@medtest.lt

10.4.  Pranešime privalo būti nurodyta ši informacija:

10.4.1.  Pardavėjo pavadinimas, adresas, elektroninis paštas;

10.4.2.  Pirkėjo vardas, pavardė, adresas;

10.4.3.  Užsakytos Prekės/paslaugos pavadinimas;

10.4.4.  Užsakytos Prekė/paslaugos užsakymo/gavimo data;

10.4.5.  Pirkėjo parašas (jeigu atsisakymas teikiamas popieriuje), pasirašymo data.

10.5.  Gali būti pildoma ir šį pavyzdinė pranešimo dėl Sutarties atsisakymo forma:

Kam: UAB „Baltic Medics“, Taikos pr. 48B, LT-91213, Klaipėda. Elektroninis paštas info@medtest.lt.

Aš/Mes (vardas, pavardė, adresas) pranešu, kad atsisakau (-ame) pirkimo-pardavimo sutarties dėl šios prekės/paslaugos (prekės/paslaugos pavadinimas/ dokumento nr.), kurią užsisakiau elektroninėje parduotuvėje, adresu www.medtest.lt

Užsakytų / gautų prekių / paslaugų data

Pirkėjo vardas, pavardė

Pirkėjo adresas

(Pirkėjo parašas (jeigu atsisakymas teikiamas popierine forma).

10.6.  Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

10.7. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos Pardavėjui turi grąžinti nepanaudotą Prekę. Jei patiriamos Prekės grąžinimo išlaidos, jos tenka Pirkėjui.

10.8.  Grąžinant Prekę, būtina pateikti Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą ar kt. dokumentą, patvirtinantį Prekės gavimo faktą), užsakymo numerį.

10.9. Atsisakiusiam Sutarties Pirkėjui per 14 darbo dienų grąžinami visa, už nepanaudotą Prekę sumokėta pinigų suma. Pardavėjas perveda grąžinamą sumą į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios Pirkėjas atsiskaitė už užsakytą Prekę, nebent Pirkėjas aiškiai nurodo kitokį atsiskaitymo būdą, dėl kurio Pardavėjui neatsiranda papildomų išlaidų.

 1. Baigiamosios nuostatos.

11.1.  Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

11.2.  Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

11.2.1.  apmokėjimo sąlygų keitimo;

11.2.2. galiojančių teisės aktų pakeitimų.

11.3. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, bus taikoma tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas galės susipažinti adresu www.medtest.lt

11.4.  Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, remiantis šiuo Taisyklių 6 punktu, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo Pardavėjo pranešime nurodytos dienos, kuri bus ne ankstesnė nei 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimą išsiuntimo dienos. Pirkėjas, nesutikdamas su šių Taisyklių pakeitimu, turi teisę nutraukti neįvykdytą Sutartį kreipiantis į Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytais kontaktiniais adresais.

11.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 1. Grąžinimo taisyklės

Nupirkti tyrimai nėra grąžinami.

Jei manote, kad gavote nekokybiškas paslaugą, maloniai kviečiame susisiekti su UAB „Baltic Medics“ telefonu: +37062211201 , ne vėliau nei per 14 dienų po paslaugos atlikimo.

Klauskite ir Jums atsakys laboratorinės medicinos gydytojas!

Daugiau rezultatų

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Prenumeruokite naujienlaiškį

Gaukite specialius pasiūlymus ir naujienas pirmieji!